Back to the shop list
retailer

Stephanides Anastasios & Son

Stasandrou and Aphrodite 2 1060 Nicosia

Opening hours

 • Monday 9:30 - 13:15
 • Monday 15:15 - 19:00
 • Tuesday 9:30 - 13:15
 • Tuesday 15:15 - 19:00
 • Wednesday 9:30 - 13:15
 • Wednesday 15:15 - 19:00
 • Thursday 9:30 - 13:15
 • Thursday 15:15 - 19:00
 • Friday 9:30 - 13:15
 • Friday 15:15 - 19:00
 • Saturday 10:00 - 14:00